Udskolingen

I udskolingen fokuseres der mere målrettet på opdelingen af opgaver i fag. Inddragelse af IT er et område, der går på tværs af fagene, og der er her inkluderet en opgave af kreativ art i form af udarbejdelse af en Vlog.

Alt materiale er inddelt i perioderne før, under og efter besøget i Fårup. Der er i alt to opgavesamlinger til udskolingen. Opgaverne er designet så de som udgangspunkt kan løses på 5 x 45 minutter – hvilket svarer til 5 skoletimer. Ved hver opgave er der beskrevet, hvad eleverne har brug for at gennemgå inden besøget i Fårup Sommerland.

 

Monofaglige eller tværfaglige forløb

Som lærere har I mulighed for på forhånd enten at vælge hele opgavehæftet og lade eleverne selv vælge rækkefølgen, eller I kan udvælge dele af begge opgavesæt til jeres besøg. På den måde kan I selv vælge, om besøget skal have tværfaglig karakter, eller om I ønsker en mere monofaglig tilgang.

Opgavesamling 1

 I denne opgavesamling skal eleverne arbejde med:

  • Digtskrivning
  • Udarbejdelsen af en brochure
  • Reportage
  • Vlog  
  • Energi

Download opgaverne hjemmefra

 

Opgavesamling 2

 I denne opgavesamling skal eleverne arbejde med:

  • Målinger og matematiske formler
  • Affaldshåndtering
  • Vandkvalitet og spildevandshåndtering
  • Hastighedsberegninger

Download opgaverne hjemmefra