Mellemtrinet

Disse opgaver er tilpasse mellemtrinet, og alt materiale er inddelt i perioderne før, under og efter besøget i Fårup. Der er udarbejdet to opgavesamlinger til mellemtrinet. Opgaverne er designet, så de som udgangspunkt kan løses på 5 x 45 minutter – hvilket svarer til 5 skoletimer. Ved hver opgave er der beskrevet, hvad eleverne har brug for at gennemgå inden besøget i Fårup Sommerland.

Monofaglige eller tværfaglige forløb

Som lærere har I mulighed for på forhånd enten at vælge hele opgavehæftet og lade eleverne selv vælge rækkefølgen, eller I kan udvælge dele af begge opgavesæt til jeres besøg. På den måde kan I selv vælge, om besøget skal have tværfaglig karakter, eller om I ønsker en mere monofaglig tilgang.

Opgavesamling 1

I denne opgavesamling skal eleverne arbejde med:

  • Kristendoms “den gyldne regel”
  • Resumé på engelsk
  • Idræt
  • Matematik
  • Dansk

Download opgaverne hjemmefra

Opgavesamling 2

I denne opgavesamling skal eleverne arbejde med:

  • Matematik
  • Madkunstskab
  • Idræt, dans og musik

Download opgaverne hjemmefra